Walang Lugar para sa Poot

Ang mamamahayag na nagwagi ng Emmy Award na si Lori Matsukawa ay nakisama sa Hepe ng Kagawaran ng Pulisya ng Seattle na si Carmen Best upang ipaalala sa lahat na ang galit sa krimen ay walang lugar sa ating komunidad. Iulat ang galit sa krimen, kabilang ang pang-aabuso sa pandiwang panlahi, sa 911.

Narito ang mga pulis upang tumulong at tutugon sa pag-imbestiga.

#WeGotThisSeattle

More News