Cynhadledd i’r Wasg Prif Weinidog Cymru | First Minister of Wales’ Press Conference – 31/7/20

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn gosod allan y newidiadau mae Llywodraeth Cymru am eu gwneud i’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.

The First Minister of Wales, Mark Drakeford sets out the changes the Welsh Government will be making to the coronavirus regulations in Wales.

More News