October 18, 2021

News Science

The Science of News

Cynhadledd i’r Wasg fyw | Live Press Conference 12.10.2021

1 min read

Yn fyw nawr gyda’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan a Dr Gill Richardson, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol ar gyfer Brechlynnau | Live now with Health Minister Eluned Morgan and Dr Gill Richardson, Deputy Chief Medical Officer for Vaccines

Source: Welsh Government / Llywodraeth Cymru

More News

News Science © 2005 Area.Control.Network™ All rights reserved.
All Rights Reserved © 2020 - 2021 Area Control Network (ACN)
The ACN News websites News.Science use Area Control Network TOS and Privacy Policies that you must agree to to use this site.
Privacy Policies & TOS